форекс берза

Форекс

Форекс берза и фазите на нејзиниот развој

Форекс берза или форекс настанал како скратеница од англискиот зобр Foreign Ehchange Market, а означува меѓународен израз за пазар на валути на кој се тргува со валутни парови и со други инвестициони инструменти. Форекс берзата функционира во рамките на извршување на секојдневните тргувања на сите светски добра како активност, а исто така и размена на […]

Read More