современо тргување

Форекс

Форекс тргување како современ начин на работење

Светската економска криза допринела кон зголемување на невработеноста и пад на општествено економскиот просперитет, а Форекс тргувањето истовремено го доживува својот енормен развој. Тоа произлегува од причини што форекс тргувањето е многу привлечно, како за компаниите, така и за индивидуалните трејдери кои заработуваат пари на форекс пазарот.

Read More