пазар

Форекс

Форекс Скопје како дел од светскиот финансиски пазар

Почетоците на настанувањето на нешто што денес се вика Форекс Скопје ги наоѓаме во далечната 1973 година, а тоа е формирањето на меѓубанкарското работење во Здружението на банки, како и формирањето на првиот Форекс клуб во 1975 година. Тогашното име на клубот било Југословенски форекс клуб, а подоцна, со политичките промени во земјата, конечно го […]

Read More
Форекс

Форекс тргување како современ начин на работење

Светската економска криза допринела кон зголемување на невработеноста и пад на општествено економскиот просперитет, а Форекс тргувањето истовремено го доживува својот енормен развој. Тоа произлегува од причини што форекс тргувањето е многу привлечно, како за компаниите, така и за индивидуалните трејдери кои заработуваат пари на форекс пазарот.

Read More
Форекс

Водечки брокер во Македонија и регионот – Fortrade

Fortrade како водечки форекс брокер во нашата земја и регионот, работи како дел од Лидер Групата. Лидер Групата е интернационална мрежа на водечки брендови во онлајн тргувањето, која е основана во 2008 година од страна на група финансиски стручњаци и интернет експерти. Fortrade на своите корисници им пружа избор од неколку многу интуитивни платформи за […]

Read More
Форекс

Форекс берза и фазите на нејзиниот развој

Форекс берза или форекс настанал како скратеница од англискиот зобр Foreign Ehchange Market, а означува меѓународен израз за пазар на валути на кој се тргува со валутни парови и со други инвестициони инструменти. Форекс берзата функционира во рамките на извршување на секојдневните тргувања на сите светски добра како активност, а исто така и размена на […]

Read More