валути

Форекс

Форекс Скопје како дел од светскиот финансиски пазар

Почетоците на настанувањето на нешто што денес се вика Форекс Скопје ги наоѓаме во далечната 1973 година, а тоа е формирањето на меѓубанкарското работење во Здружението на банки, како и формирањето на првиот Форекс клуб во 1975 година. Тогашното име на клубот било Југословенски форекс клуб, а подоцна, со политичките промени во земјата, конечно го […]

Read More