Author: markomaksimovic

Форекс

Форекс Скопје како дел од светскиот финансиски пазар

Почетоците на настанувањето на нешто што денес се вика Форекс Скопје ги наоѓаме во далечната 1973 година, а тоа е формирањето на меѓубанкарското работење во Здружението на банки, како и формирањето на првиот Форекс клуб во 1975 година. Тогашното име на клубот било Југословенски форекс клуб, а подоцна, со политичките промени во земјата, конечно го […]

Read More
Форекс

Форекс брокер и врсти на состави за размена на податоци

Forex брокер означува правно лице или правно регулиран ентитет, кој извршува работи на посредник во форекс тргувањето. Всушност брокер на македонски јазик значи трговински посредник или представник, што означува личност која тргува со вредносни хартии во свое име или во име на компанијата за која работи. Forex брокер и брокер се поими кои се повеќе […]

Read More
Форекс

Форекс тргување како современ начин на работење

Светската економска криза допринела кон зголемување на невработеноста и пад на општествено економскиот просперитет, а Форекс тргувањето истовремено го доживува својот енормен развој. Тоа произлегува од причини што форекс тргувањето е многу привлечно, како за компаниите, така и за индивидуалните трејдери кои заработуваат пари на форекс пазарот.

Read More
Форекс

Водечки брокер во Македонија и регионот – Fortrade

Fortrade како водечки форекс брокер во нашата земја и регионот, работи како дел од Лидер Групата. Лидер Групата е интернационална мрежа на водечки брендови во онлајн тргувањето, која е основана во 2008 година од страна на група финансиски стручњаци и интернет експерти. Fortrade на своите корисници им пружа избор од неколку многу интуитивни платформи за […]

Read More
Форекс

Форекс берза и фазите на нејзиниот развој

Форекс берза или форекс настанал како скратеница од англискиот зобр Foreign Ehchange Market, а означува меѓународен израз за пазар на валути на кој се тргува со валутни парови и со други инвестициони инструменти. Форекс берзата функционира во рамките на извршување на секојдневните тргувања на сите светски добра како активност, а исто така и размена на […]

Read More